برگزاری آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه


 آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با حضور دکتر رضایی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیران حوزه پژوهشی و کارکنان کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه برگزار گردید. که طی آن از زحمات دکتر محمدهادی پهلوانی تقدیر و دکتر سیدحسین حسینی فر به این سمت منصوب شد. 

 تاریخ ارسال خبر :   18 بهمن 1399 - 09:42
 تعداد بازدید :   116
 ارسال کننده :   فاطمه عباسی