ساعات کار


ساعت کار تمامی بخشهای کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه از شنبه تا چهارشنبه به شرح ذیل است:

8 صبح لغایت 12 ظهر

13 لغایت 15:30 بعداز ظهر

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 بهمن 1399 - 12:01