بخش پایان نامه ها ، اسناد و طرحهای پژوهشی


پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی:

در این بخش کلیه پایان نامه های دانش آموختگان تحصيلات تکمیلی و طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت متمرکز در این قسمت نگهداری می گردد. این بخش در حال حاضر بالغ بر 4800 پایان نامه و 1400 طرح پژوهشی می باشد.

اسناد و مدارک:

در این بخش، منابعی از جمله گزارش‌ها و انتشارات سازمان‌های دولتی، نتایج آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها، کارنامه‌های پژوهشی، راهنماها، گزارشهای متنی و آماری وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه آنها ،بروشورها، کاتالوگ‌ها، و خلاصه مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها نگهداری می گردد. این بخش با بیش از 3000 سند در حال ارائه خدمات به پژوهشگران می باشد.

 

فعالیتها و خدمات:

  • سرویس دهی به مراجعان بخش
  • چیدن ومرتب کردن منابع استفاده شده در قفسه ها
  • راهنمایی مراجعان در جستجوی رایانه ای و بازیابی منبع مورد نیاز

 تذكّر:  تکثیر و عکسبرداری از منابع این بخش مقدور نمی باشد وصرفا استفاده و یادداشت برداری از آن فقط در سالن ميسر می باشد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مهر 1401 - 15:15