بخش پایان نامه ها ، اسناد و طرحهای پژوهشی


پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی:

كليه پايان نامه های دانش آموختگان تحصيلات تکمیلی و طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پس از ثبت و نمایه سازی به اين قسمت ارسال می گردد .

اسناد و مدارك :

 منابعی چون گزارشهای سازمانی، گزارشهای متنی و آماری وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه آنها، خلاصه مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها در اين بخش نگهداری می گردد.

تذكّر:  تکثیر و عکسبرداری از منابع این بخش مقدور نمی باشد و استفاده و یادداشت برداری از آن فقط در سالن ميسر میباشد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 بهمن 1399 - 14:51