ارتباط با ما


راه های ارتباطی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

آدرس: گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (پردیس 2 )، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

کدپستی: 4913815739

تلفن های تماس:

بخش امانت:32457061-017

بخش پایان نامه ها و مرجع: 32437612-017

مدیریت: 32437611-017

 نمابر: 32437611 017

پست الکترونیکی: information_sci@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 مهر 1400 - 13:18