ارتباط با ما


راه های ارتباطی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

آدرس: گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (پردیس 2 )، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

کدپستی: 4913815739

تلفن های تماس: 32457061 17- 32437612 17- 32437611 017

نمابر: 32437611 017

پست الکترونیکی: information_sci@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 19 بهمن 1399 - 12:51