بخش امانت


بخش امانت

 بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان با موجودی بیش از 50 هزار نسخه کتاب فارسی و بیش از 13 هزار نسخه کتاب لاتین،در حال ارائه خدمات به بیش از 4900 عضو می باشد. مخزن کتابخانه برای دانشجویان کارشناسی به صورت قفسه بسته و برای دانشجویان ارشد و دکتری قفسه باز می باشد. نحوه چیدمان کتابها بر اساس رده بندی موضوعی کتابخانه کنگره (LC) می باشد.

وظایف و خدمات

 1. امانت و بازگشت کتاب
 2. عضویت و تسویه حساب   
 3. نیاز سنجی وتهیه منابع مورد نیاز مراجعان
 4. راهنمایی مراجعان در جستجوی رایانه ای و بازیابی کتاب
 5. برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی نرم افزار کتابخانه
 6. چیدن و مرتب نمودن کتابهای بازگشتی در قفسه ها
 7. شناسایی کتابهای دارای اشکال ( بارکد، شماره ثبت و ...) وارسال به بخش خدمات فنی برای رفع اشکال
 8. جدا سازی کتابهای مخدوش و ثبت در سیستم جهت ارسال به صحافی
 9. شلف خوانی و کنترل مجموعه
 10.  تهیه گزارشهای آماری
 11. وجین

 

 جهت استفاده بهینه مراجعان از بخش امانت, لازم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد

 1. عضویت دانشجویان جدیدالورود به صورت خودکار صورت می پذیرد و نیازی به ثبت نام ندارند.
 2. امانت كتاب فقط با ارائه "كارت دانشجويي" به شخص صاحب کارت امكان پذير است.
 3. تمدید و رزرو کتابها علاوه بر مراجعه حضوری از طریق مراجعه به پورتال (دانشجویی/ هیات علمی/ کارمندی)به آدرس https://digilib.gau.ac.ir امكان پذير است.
 4. تاريخ بازگشت کتاب‌ها از طريق مراجعه به پورتال قابل مشاهده است.
 5. جریمه دیرکرد هرکتاب به ازای هر روز 2500 ریال (معادل 250 تومان) می باشد.
 6. کتابهای رزرو شده قابل تمدید نمی باشند.
 7. فیلمهای آموزشی تمدید و رزرو در بخش" آموزش استفاده کنندگان" سایت کتابخانه https://library.gau.ac.ir قابل مشاهده می باشد.
 8. در صورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود ، ناقص ویا به هر صورتی غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن   تهیه و تحویل کتابخانه گردد

تبصره 1 :در صورتی که کتاب نایاب باشد و یا به هر دلیل دیگری امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت با توجه به مقررات کتابخانه می باشد.

تبصره 2: میزان دریافت خسارت در مورد منابع لاتین ، کتابهای تک نسخه ای ، کتابهای مرجع و منابع مشابه با توجه به نوع منبع    به قیمت روز محاسبه خواهد گردید. .

 

مدت و تعداد امانت کتابها

 

اعضا

تعداد امانت

مدت امانت

کارشناسی

4

15 روز

ارشد

6

30 روز

دکترا

8

30 روز

هیات علمی

10

90روز

کارکنان

5

30 روز  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مهر 1401 - 14:32