بخش سفارشات


بخش سفارشات:

مجموعه کتابخانه مطابق با اهداف تعیین شده, نوع کتابخانه (دانشگاهی ) , زمینه های موضوعی مطرح شده در دانشگاه و با در نظر گرفتن جامعه استفاده کننده, اقدام به انتخاب ، سفارش و تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه از طریق خرید، اهداء و مبادله می نمایید. این بخش وظیفه تأمین کلیه منابع چاپی و الکترونیکی شامل کتاب، مجله، مواد سمعی و بصری،و پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم کشاورزی گرگان را بر عهده دارد. سفارش کتاب به درخواست عضو هيات علمي در فرم‏هاي مخصوص درخواست کتاب ثبت و از طريق دانشکده به کتابخانه اعلام و در صورت موجود نبودن در مجموعه کتابخانه سفارش انجام مي شود.

فعالیت‌ها و خدمات:

  1. نیازسنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و محققان
  2. سفارش و تهیه منابع چاپی فارسی و لاتین مورد نیاز کتابخانه اعم از کتاب، نشریه، مواد سمعی و بصری
  3. سفارش و تهیه منابع اطلاعاتی دیجیتال
  4. سفارش و تهیه  پایگاه های نشریات لاتین
  5.  سفارش و تهیه پایگاه‌ های نشریات فارسی
  6. عقد قرارداد با شرکتهای مختلف
  7. انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه‌حساب‌های نهایی با آن‌ها
  8. شرکت در نمایشگاه‌های کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواست‌های رسیده
  9. همکاری با بخشهای دیگر کتابخانه در امر شلف خوانی و وجین منابع  

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 04 مهر 1401 - 11:14