پشتیبانی سیستم


در این بخش کنترل سرور کتابخانه مرکزی و ساماندهی اطلاعات موجود در نرم‏ افزار پارس ‏آذرخش انجام می‏گیرد. علاوه بر آن مدیریت و کنترل سیستم‏های کتابخانه برعهده این بخش می‏باشد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 بهمن 1399 - 12:12