بخش خدمات فنی


بخش خدمات فنی:

پس از تهیه و خريد كتاب‌ها و منابع اطلاعاتی ، براي اين كه بتوان آنها را قابل جستجو و امانت برای كاربران نمود، نياز به انجام فرايندهايی می‌باشدکه در بخش خدمات فنی کتابخانه صورت می پذیرد. در این بخش منابع اطلاعاتی تهیه شده (خریداری، اهدایی و ...) مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سیستم رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) فهرست نویسی، رده‌بندی و آماده‌سازی می‌شوند. فهرستنویسی و رده بندی دقیق و منظم منابع کتابخانه ای این امکان را به مراجعه کننده می دهد که در میان حجم عظیم منابع اطلاعاتی، به آسانی و در حداقل زمان به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا نماید.

فعالیتها و خدمات:

  1. مهر و ثبت منابع چاپی و الکترونیکی تازه خریداری شده
  2. فهرست‌نويسی توصيفی و تحليلی منابع خریداری شده ( کتاب فارسی و لاتین، لوح فشرده فارسی و لاتین و فایلهای دیجیتالی )
  3. رده‌بندی منابع خریداری شده ( کتاب فارسی و لاتین، لوح فشرده فارسی و لاتین و فایلهای دیجیتالی)
  4. ورود اطلاعات كتابشناختی در برنامه جامع کتابخانه (پارس آذرخش)
  5. آماده‌سازی فنی كتاب‌ها شامل تهيه برچسب‌های باركد و عطف
  6. آماده‌سازی نهايی كتاب‌ها جهت ارسال كتاب‌ها به بخش‌های امانت و مرجع
  7. انجام امور فنی كتاب‌های وجين شده
  8. انجام امور فنی كتاب‌های صحافي شده
  9. اصلاح و ويرايش اطّلاعات كتاب‌های اشكالی  

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 04 مهر 1401 - 12:48