بخش مرجع


 

بخش مرجع:

بخش مرجع شامل کتاب‌ها و منابعی است که برای دریافت اطلاعات معین و محدود تهیه و تنظیم شده و به امانت داده نمی شوند. انواع منابع مرجع از جمله دایره المعارف ها، واژه نامه ها، فرهنگ نامه ها، اصلاح نامه ها، دانش نامه ها و سایر منابع مرجع در این بخش موجود و قابل دسترسی است. منابع بخش مرجع به صورت قفسه باز اداره می‌شود. این منابع فقط در بخش مرجع مورد استفاده مراجعان قرار می‌گیرند.و به امانت داده نمی شوند. اما مراجعین می توانند از صفحات مورد نیاز خود در صورت نیاز کپی یا عکس تهیه نمایند. منابع مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بالغ بر 8 هزار نسخه می باشد.

فعالیتها و خدمات:

  1. آموزش و راهنمایی کاربران در خصوص چگونگی استفاده از کتاب های مرجع
  2. پاسخگویی به سوالات و نیازهای اطلاعاتی کاربران به صورت حضوری و غیر حضوری (از طریق ثبت درخواست در پرتال کتابخانه)
  3. ارائه خدمات مربوط به نسخه برداری از منابع با رعایت مقررات
  4. کمک به محققین در یافتن "منابع وماخذ" جهت انجام پژوهش مورد نظر
  5. انجام فعالیت های دوره ای کتابخانه از جمله قفسه خوانی، وجین منابع، صحافی کتاب های آسیب دیده و سایر فعالیت های دوره ای
  6. میز مرجع مجازی


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مهر 1401 - 14:17