بخش مرجع


مرجع:

منابع بخش مرجع شامل کتاب‌های مرجع فارسی و لاتین (دایرة‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها، کتابشناسی‌ها، راهنماها، اطلس‌ها، نقشه‌ها، سالنامه‌ها، سرگذشت‌نامه‌ها ،آمارنامه ها) است. منابع بخش مرجع به صورت قفسه باز اداره می‌شود. این منابع فقط در بخش مرجع کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد مورد استفاده مراجعان قرار می‌گیرند اما مراجعین می توانند  از صفحات مورد نیاز خود در در صورت نیاز کپی تهیه نمایند.

نشریات:

این بخش شامل دو قسمت نشریات جاری و نشریات آرشیو (گذشته نگر) می باشد.

در حال حاضر آرشیو بزرگی از نشریات چاپی لاتین و فارسی در زمینه های موضوعی کشاورزی و منابع طبیعی  دربخش نشریات کتابخانه وجود دارد. در حال حاضر با توجه به جایگزینی سیاست تسهیل  و افزایش دسترسی کاربران به مقالات الکترونیکی نشریات ، به جای خرید عناوین محدود نسخ چاپی ، دستیابی به متن کامل مقالات تعداد بسیاری از عناوین نشریات فارسی و لاتین از طریق پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین  مورد اشتراک فراهم می باشد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 بهمن 1399 - 12:13